01

Hidro Elektrik Santrali

Sürdürülebilir kalkınmanın temeli sürdürülebilir temiz enerjiden geçmektedir. Bu kapsamda ülkemizde yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini değerlendirmeye yönelik yatırımlar ve çalışmalar son yıllarda artarak devam etmektedir. Anadolu İplik Grubu olarak ülkemizin yenilenebilir enerji arzına katma değer sağlamak amacıyla Sofular HES Projemiz başlatılmış olup böylece ülkemizin bu potansiyelini toplumun yararına dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. Sofular HES Projemiz Malatya ili, Kuluncak ilçesi, Sofular mahallesi sınırları içerisinde Balıklı Tohma Çayı üzerinde yer almaktadır. Yıllık enerji üretimimiz ortalama 15 Milyon KWH olarak öngörülmekte olup EPDK tarafından Grubumuz bünyesinde yer alan şirketlerimizden Şekerpınar Elektrik Ür. Ltd. Şti.’ye 29.11.2007 tarih ve EÜ/1391-7/1010 lisans numaralı Elektrik Üretim Lisansı (3.083 MWm/2.991 MWe) verilmiştir. Ayrıca Projemiz için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22.05.2018 tarihli ÇED Olumlu Belgesi verilmiştir.
Projemizde regülatörümüz dolu gövdeli mimari yapısıyla beraber 5300 m uzunluğunda trapez kesitli kanalımız ve yükleme havuzumuzla beraber yeşil enerji üretimini benimseyerek Kuluncak İlçesi sınırlarında ilk ve tek Hidroelektrik Santrali olma unvanına sahip olduğumuzu gururla ifade etmek isteriz. Kendimize amaç edindiğimiz yeşil enerji adı altında sudan enerji üretimini sağlamak amacıyla yatay eksenli iki adet Francis türbinlerimiz ile enerji verimini daha çevreye duyarlı ve daha temiz enerji ilkesi ile yenilenebilir enerjide bizler de var olmaktayız. Projemizde elektrik üretimi için türbinlenen sular aynı miktarda yatağa geri verilecek ve bu sebeple tesisimizde türbinlenen sular aynı miktarda ve aynı kalitede bir değişiklik olmadan dere yatağına geri dönecektir. Böylece doğaya ve çevreye herhangi bir zarar verilmeden ülkemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecektir. Sahada üretilecek olan enerjinin tamamı ülke enerji ağına verilecek olup bu kapsamda nüfus artışı ve sanayinin gelişmesi ile paralel olarak artan ülkemiz enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak olan tesisimiz, Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak amacı ile atılmış önemli bir adım olacaktır.

02

Trijenerasyon

Trijenerasyon sistemi, elektrik ve ısı enerjisine ilave olarak soğutma enerjisi üretebilen sistemlerdir. İşletmemizde bulunan Trijenerasyon sistemi, Gaz motoru, Elektrik Jeneratörü, Absorbsiyonlu Chiller ve Atık Isı Kazanından oluşmaktadır. Gaz motoru şaftındaki mekanik hareket, Alternatör ile elektrik enerjisine, motor ceket suyundaki ısı Absorbsiyonlu chiller ile soğutma enerjisine ve egzost ısısı ise Atık Isı Kazanı ile işletmemiz proseslerinde kullandığımız buhar enerjisine dönüştürülmektedir.

Avantajları

  • Aynı miktarda enerji üretilirken çevreye daha düşük CO2 emisyon salınımı ile çevre dostudur.
  • Tüketim noktasında enerji üretiminden dolayı iletim ve dağıtım kayıpları daha azdır.
  • Kesintisiz ve kaliteli elektrik üretimi sağlanır. İşletme prosesleri kesintilerden etkilenmez.
  • Yüksek enerji ve yakıt tasarrufu sağlanır.
Fabrikamızda 2 adet 4,3MW Gaz Motoru ve 2 Adet 2,6 tonh kapasiteli 10 bar buhar kazanı ve 1061 kw Chiller bulunmaktadır. Trijenerasyon sisteminin Atık Isıdan sağladığı bu avantajlar neticesinde, 2020 yılında ortalama 237 ton CO2 ve Aralık 2020 döneminde ise 380 ton CO2 emisyonu önlenmiştir. Trijenerasyon tesisleri, enerji maliyetleri azalmakta ve enerji verimliliğine önemli derecede katkı sağlamaktadır. Artan rekabet ortamında kullanılan enerjiyi verimli olarak kullanmak, elektrik enerjisinin dışa bağımlılığını azaltmak, düşük baca gazı emisyonları ile çevre dostu olması gibi avantajlarıyla Trijenerasyon sistemi tercih edilmiştir.
 

03

Dope-Dyed

Bir çok firmanın hala büyük ölçüde uyguladığı geleneksel boyama yöntemindeaşırı derecede temiz yer altı suyu kullanılarak en önemli doğal kaynağımız olan su tüketilmekte , ayrıca tüketilen su kullanılan boyar maddeler ve yardımcı kimyasallar neticesinde kirletilerek çevreye verilmekte derelere akarsulara karışarak çevreye , doğaya ve canlılara değişik derecelerde zarar vermektedir. Anadolu iplik bu olumsuzluğun bilinciyle ve doğaya olan saygısı gereği iplik boyama işleminin hiçbir şekilde su kullanmadan yapmakta , modern boyama yöntemi olan renkli pigment ile boyama (Dope Dyed boyama) işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sistemde katı haldeki iki madde belirli oranlarda karıştırılıp ısı ile eritilerek ve sonrası iplik şeklinde çekilerek boyalı iplik elde edilmektedir.

04

Recycled Ürün

Sertifikalı Recycled Ürün (GRS)
Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarımızın değişmesiyle her geçen gün azalmakta , bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak , değerlendirilebilir Naylon atıkların geri dönüştürmek suretiyle doğal kaynakların verimli olarak kullanmak büyük önem taşımaktadır. Firmamız ürettiği tekstil ürünlerinde büyük oranda geri dönüştürülmüş ham maddeler kullanarak ürünlerini kalitesinden ödün vermeden sunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda gerekli çalışmaları ve yatırımları uygulamaya geçirerek yetkili belge ve sertifikalara sahip olan kuruluşumuz ürün gamında yer alan tüm ürünlerin, istenilen oranlarda GRS ve RCS olarak üretebilmekte ve müşterilerine sertifikalı ürünler sunabilmektedir.

05

Geri Dönüşüm Tesisi

Çevreye ve doğaya olan sorumluluğumuzun bir yansıması olarak firmamız , üretim çeşitli aşamalarında zorunlu olarak oluşan her türlü fireyi geri dönüştürebilmek için gerekli yatırımı yapmış olup , işletmeye alınan bu tesiste fire malzeme kırma, eritme ,soğutma, lif haline getirme, kesme gibi değişik aşamalardan geçirilerek tekrar granül haline dönüştürülmekte ve üretim sistemine geri beslenerek sürdürülebilir bir kaynak yaratılmaktadır.