Çevre Politikası

Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları San. A.Ş. olarak faaliyetlerimizi yürütürken, çevre mevzuatı ve çevre ile ilgili belirlediğimiz standartlarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde tüm yasal gerekliliklere uyarak, etkin ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yaklaşım sergileriz.

Bu kapsamda,

  • Faaliyetlerimiz sebebiyle tâbi olduğumuz tüm çevre mevzuatı yükümlülüklerine uyacağımızı,
  • Geri dönüşüme önem vereceğimizi, faaliyetlerimizden kaynaklı oluşabilecek kirliliği en aza indirmek ve kaynağında önlemek için gayret göstereceğimizi,
  • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansımızı sürekli geliştireceğimizi,
  • Enerji, su ve geri dönüşümlü malzemelerin verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak tüketimimizi azaltacağımızı
  • Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmeleri için çevresel bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceğimizi,
  • Atıklarımızı yöneterek çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanımını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.