Gencin Kaya Kayıkçı

İcra Kurulu Başkanı

Ekrem Şen

Finans Grubu Başkanı

Tuna Gürarı

İç Ticaret ve Sanayi Tesisleri Başkanı

Arman Kumru

Yönetim Kurulu Baş Danışmanı

İcra Kurulu Görev ve Sorumlulukları
  1. Grubun ana faaliyet konularında kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve politikalarını belirlemek.
  2. Faaliyetlerin etkin denetimini sağlamak ve kontrol etmek.
  3. Mevcut faaliyet alanının genişletilip verimliliğin arttırılmasına yönelik kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.
  4. Mevcut hedef ve politikalar doğrultusunda ek yatırım ve yeni faaliyet alanlarını yönelik çalışmalarda bulunmak.
  5. Faaliyetlerin etkin ve sürekli devamına yönelik insan kaynağı temin etmek.
  6. Mevcut insan kaynağının eğitim ve yan haklarla gruba bağlılığını pekiştirmek.
  7. Yukarıdaki hedef ve politikaların denetim ve etkinliğini kontrol edici sistemler oluşturma ve bunları takip etmek.