Büküm

Büküm

Büküm, ipliğin kendi ekseni etrafında kıvrılması olarak tanımlanabilir. Veya iplik üzerinde belli uzunluktaki helis helezon sayısına büküm denir. İpliğe asıl büküm, iplik makinasında verilir. İplik büküm almadan önce ince fitildir. Open-End iplik makinasında önce açma işlemi yapılır, sonra büküm gerçekleşir. 


NePLYTPM
81...2130-2800TPM
101...3130-2800TPM
121…3130-2800TPM
161...4130-2800TPM
181…4130-2800TPM
201…5130-2800TPM
241…6130-2800TPM
281…6130-2800TPM
301…8130-2800TPM
361…8130-2800TPM
401…10130-2800TPM
501…12130-2800TPM
601…12130-2800TPM
801…12130-2800TPM
1001…12130-2800TPM