Sürdürebilirlik

Anadolu İplik Fabrikaları, sürdürülebilirlik stratejisi bağlamında gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeksizin, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm operasyonlarının risk ve fırsatlarını değerlendirmekte ve ürünlerinin gelişimini bu gelecek sorumluluğu doğrultusunda şekillendirmektedir. Tekstil sektöründe birçok başarılara imzasını atan Anadolu İplik, ekonomik başarılarını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ederken, sürdürülebilir faaliyetlerin gelişmesinde de öncü olmayı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız

Anadolu İplik, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışanlarının katılımı ve çabası ile tüm ürünlerini hatasız ve zamanında üretmeyi taahhüt ederken, sürekli gelişim potansiyelinin dinamiklerini de belirleyerek, sürekli iyileştirme çabasını da ortaya koymaktadır. Kuruluşun bağlamını oluşturan dinamikleri derinlemesine inceleyen Anadolu İplik, mevcut durumuna eleştirel yaklaşımla risklerini analiz etmekte ve kuruluşun ilgili taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme yeteneğini de irdelemektedir. Tüm süreçlerinde, çalışanlarının etkin katılımını hedefleyen kuruluş, sürekli gelişim potansiyeline en büyük katkının bu önemli kaynağının en iyi şekilde yapılandırılması olduğunun bilincinde hareket etmektedir.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışanlarımızın katılımı ve çabası ile tüm ürünlerimizi hatasız ve zamanında üretmek için aşağıdaki hususları taahhüt ederiz:

 

  • • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
  • • Kaliteyi her zaman ön planda tutarak tüm personelimizin Kalite bilincine ulaşmasını sağlamak,
  • • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımıyla müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli çabayı göstermek,
  • • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  • • Müşterilerimizin ileride olabilecek muhtemel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları yapmak,
  • • Müşteri şikâyetlerinin giderilmesi için mümkün olan kaynakları seferber etmek,
  • • Ürünlerimizle ilgi yasal ve diğer gereklilikleri maksimum düzeyde sağlamak.

 

Çevre ve İSG

Anadolu İplik, İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre konuları ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymayı ve bunu şirket kültürünün parçası haline getirerek, sürekli geliştirmeyi de taahhüt etmektedir. Bu bağlamda, kuruluş, üretim faaliyetlerini yerine getirirken sürdürülebilirlik anlayışından yola çıkarak, çevreye ve insan sağlığına duyarlı ürünler sunmayı ilke haline getirmiştir. Çevresel düzenlemeler kapsamında, doğal kaynakları koruma ve en verimli şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirerek, faaliyetlerinden ortaya çıkan atıklarını da çevreye en az etki edecek şekilde azaltmayı hedeflemektedir. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasına ayrıca önem veren Anadolu İpliğin öncelikli amacı, bu bilinci tüm çalışanlarına kazandırmak ve bunu bir kurum kültürü haline getirerek süreçlerini sürekli geliştirmektir.

Kaliteli, Vizyoner, Yaratıcı ve Saygılı Üretim

DOĞAYA UYUM SAĞLAR, GÖZE HITAP EDER.

Doğaya Saygılıyız

Doğaya Saygılıyız